0_ABESST-NEX-TR.jpg

[WORLKDINGS] Best Thế Giới - NextEra Energy (Mỹ): Công ty điện lực giá trị nhất Hoa Kỳ

01-11-2020

(Bestplus.vn – WorldKings.org) Theo thống kê Statista, với giá trị thị trường khoảng 113,1 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 5 năm 2020, NextEra Energy là công ty điện lực giá trị nhất Hoa Kỳ.

Content1 (mobil)