24705_bon-nhua_Plasman_Tan-A_Dai-Thanh.jpg

KYLUC.TV - Hành trình xác lập Kỷ lục Việt Nam của bồn nhựa Plasman Tân Á Đại Thành

28-08-2019

Sản phẩm bồn nước Plasman đã mang lại Kỷ lục Việt Nam lần thứ 4 cho Tập đoàn Tân Á Đại Thành sau 3 Kỷ lục Việt Nam về sản lượng tiêu thụ của các sản phẩm bồn nước, bình nước nóng năng lượng mặt trời, Bình nước nóng Rossi... thiết lập đầu năm 2019.

Content1 (mobil)
  • 0_bestplus-vn_Tap-doan-Tan-A-Dai-Thanh-chinh-thuc-xa.jpg

    Tập đoàn Tân Á Đại Thành chính thức xác lập 03 Kỷ lục Việt Nam

    27-02-2019

    Ngày 24/02/2019, tại Trung tâm Hội nghị Adora Center Hoàng Văn Thụ (TP.HCM) diễn ra sự kiện Hội nghị khách hàng Hái Lộc đầu Xuân 2019 của Tập đoàn Tân Á Đại Thành. Trong sự kiện, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã vinh dự được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VIETKINGS trao bằng xác lập kỷ lục cho các sản phẩm Bồn nước, Bình nước nóng Rossi và Máy nước nóng năng lượng Mặt trời về số lượng tiêu th�� (tính đến năm 2016). Đây là niềm tự hào to lớn và sự khich lệ mạnh mẽ cho những nỗ lực bền bỉ suốt hơn 25 năm qua của Tập đoàn.

Content2 (mobil)
content2