• Trang chủ
  • Bồn nhựa plasman lập kỷ lục - Best Plus
  • > Tag
  • > Bồn nhựa plasman lập kỷ lục
24705_bon-nhua_Plasman_Tan-A_Dai-Thanh.jpg

KYLUC.TV - Hành trình xác lập Kỷ lục Việt Nam của bồn nhựa Plasman Tân Á Đại Thành

28-08-2019

Sản phẩm bồn nước Plasman đã mang lại Kỷ lục Việt Nam lần thứ 4 cho Tập đoàn Tân Á Đại Thành sau 3 Kỷ lục Việt Nam về sản lượng tiêu thụ của các sản phẩm bồn nước, bình nước nóng năng lượng mặt trời, Bình nước nóng Rossi... thiết lập đầu năm 2019.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2
content3
content4
content5
biểu tượng lưu niệm kỷ lục 1
biểu tượng lưu niệm kỷ lục 2
content8
content9
content10
content11
content12