0_vienkyluc-vn_-THE-FIRST-OF-VIETNAM-VIETKINGS-P1(2).jpg

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] P18: Trương Vĩnh Ký (Pétrus Ký) - Nhà báo đầu tiên của Việt Nam

04-04-2019

Nhà báo chính thức đầu tiên trong lịch sử nước nhà chính là Trương Vĩnh Ký (Pétrus Ký) - người con đất Nam Kỳ. Cuộc đời ông là một hành trình đầy biến cố, bắt đầu với tuổi thơ dữ dội, nhiều long đong.

Content1 (mobil)