0_khi.jpg

Cận cảnh chiếc phi cơ lớn nhất thế giới

23-03-2020

Chiếc khinh khí cầu Airlander 10 được chế tạo bởi Hybrid Air Vehicles này còn có tên gọi là "The Flying Bum". Đây là chiếc phi cơ lớn nhất thế giới với chiều dài khoảng 97,5 m.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2