• Trang chủ
  • Tổ nghề thế giới - Best Plus
  • > Tag
  • > Tổ nghề thế giới
0_bestplus-vn_Nhung-To-nghe-noi-tieng-the-gioi-So(2).jpg

Những Tổ nghề nổi tiếng thế giới - Số 17: Thales of Miletus, tổ phụ của những triết gia phương Tây

03-02-2019

Thales of Miletus là một nhà triết học, nhà toán học và nhà thiên văn học người Hy Lạp tiền Socrates từ Miletus ở Tiểu Á, ông là một trong bảy nhà hiền triết của Hy Lạp.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (14 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2