0_nienlich_wowtime_Vien-Giao-duc_Viet-Nam_cong.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 60 năm ngày thành lập Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (06/12/1961 - 06/12/2021)

06-12-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Ngày 6-12-1961, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III "Xúc tiến việc nghiên cứu khoa học giáo dục, xây dựng nền giáo dục nước ta", Bộ trưởng Giáo dục đã ký Quyết định số 859/QĐ thành lập Viện Khoa học Giáo dục. Đây là đơn vị tổ chức nghiên cứu cấp quốc gia về khoa học giáo dục đầu tiên của đất nước.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 69 trang (687 bài)12345...>Cuối