Thị trường đấu giá thế giới - P150. Chiếc ghế tạo hình phiến lá được thiết kế bởi nghệ sĩ Claude Lelanne thu được 156,250 USD tại nhà đấu giá Heritage Auctions, Mỹ

16-05-2020

Một chiếc ghế dài được triển lãm trong khu vườn của DeWitt và Lila Archeson Wallace đã thu hút rất nhiều người đặt giá thầu và xuất sắc kết thúc với giá bán 156.250 USD. Chiếc ghế của nghệ sĩ Claude Lelanne thiết kế đã được bán dưới danh nghĩa của nhà đấu giá Heritage Auctions.

 

Chiếc ghế dài này thuộc danh sách những đồ ngoại thất của Vườn Wallace được làm ra bởi nghệ sĩ - kiến trúc sư thiết kế nổi tiếng thế giới Claude Lelanne. Nó đã được gửi tặng cho đại diện ủy ban công cộng lớn nhất của Mỹ để đưa vào khuôn viên của Wallace Garden. 

 

 

Chiếc ghế bằng đồng đã được có kích thước 28,5 x 81 x 20 inch được cung cấp từ một bộ sưu tập tư nhân quan trọng, bao gồm các tác phẩm hiếm của Francois-Xavier và Claude Lalanne, Georges Jouve và Harry Bertoia.

 

Theo kyluc.vn 


 

Content1 (mobil)
content1
Content2 (mobil)
content2