25679_yiy.jpg

Thị trường đấu giá thế giới - P150. Chiếc ghế tạo hình phiến lá được thiết kế bởi nghệ sĩ Claude Lelanne thu được 156,250 USD tại nhà đấu giá Heritage Auctions, Mỹ

16-05-2020

Một chiếc ghế dài được triển lãm trong khu vườn của DeWitt và Lila Archeson Wallace đã thu hút rất nhiều người đặt giá thầu và xuất sắc kết thúc với giá bán 156.250 USD. Chiếc ghế của nghệ sĩ Claude Lelanne thiết kế đã được bán dưới danh nghĩa của nhà đấu giá Heritage Auctions.

Content1 (mobil)
content1
Trang 4 của 23 trang (224 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2