0_Screen-Shot-2017-06-03-at-10-38-56-AM_ASRB.jpg

Bộ sưu tập hơn 3.000 đồ cổ giữa đại ngàn

19-06-2017

Là lính Tiểu đoàn 1 - Tiểu đoàn tăng cường thuộc Bộ Công an lên Tây Nguyên đánh Fulro, anh Đặng Minh Tâm (SN 1960) từng chiến đấu tại các điểm nóng Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng (Lâm Đồng). Trong thời gian này, anh Tâm gắn bó với đồng bào K’Ho, Jrai... Nhận thấy nhiều hiện vật đang dần mai một, anh đã kỳ công sưu tầm hơn 3.000 hiện vật để góp phần gìn giữ tinh hoa văn hóa ở miền đất kỳ bí...

Content1 (mobil)
content1
Trang 1 của 13 trang (123 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2