0_ygi.jpg

Queshuachaca (Peru): Cây cầu treo bằng cỏ duy nhất trên thế giới

24-10-2020

Một số nhóm gia đình đã chuẩn bị một số dây cỏ để tạo thành dây cáp tại nơi cầu được xây, trong khi đó những nhóm khác chuẩn bị thảm để lát sàn, và việc tái thiết là một nỗ lực chung.

Content1 (mobil)
content1
Trang 1 của 152 trang (1515 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2