0_le-hoi-cau-bong_minibooks-vn_goldenbooks-vn_Hoi-An.jpg

Hành trình tìm kiếm Top 100 lễ hội truyền thống tại các địa phương Việt Nam (Đề cử 6) Lễ hội Cầu bông (Quảng Nam)

13-12-2017

Thường niên vào mồng 7 tháng giêng âm lịch, nhiều du khách khắp nơi lại đổ về làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP.Hội An) để cùng người dân nơi đây dự lễ hội cầu bông.

Content1 (mobil)
content1
Trang 6 của 27 trang (263 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2