0_oiyui.jpg

AeroFarms (bang New Jersey) : Trang trại theo mô hình khí canh lớn nhất tại Hoa Kỳ

27-05-2020

Trang trại thủy canh AeroFarms tại New Jersey (Mỹ) là trang trại theo mô hình khí canh lớn nhất trên thế giới với diện tích đến 6.500m2. Mỗi năm trang trại này có thể đạt năng suất 900 tấn rau sạch cung cấp ra thị trường.

Content1 (mobil)
content1
Trang 6 của 43 trang (422 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2