KYLUC.TV - Hành trình xác lập Kỷ lục Việt Nam của bồn nhựa Plasman Tân Á Đại Thành

31-08-2019

Sản phẩm bồn nước Plasman đã mang lại Kỷ lục Việt Nam lần thứ 4 cho Tập đoàn Tân Á Đại Thành sau 3 Kỷ lục Việt Nam về sản lượng tiêu thụ của các sản phẩm bồn nước, bình nước nóng năng lượng mặt trời, Bình nước nóng Rossi... thiết lập đầu năm 2019.


Theo Kỷ lục TV


 

Content1 (mobil)
content1
Content2 (mobil)
content2