0_vienkyluc-vn_-THE-FIRST-OF-VIETNAM-VIETKINGS-P2.jpg

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] P20: Trung tướng Phạm Tuân - Nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam

09-04-2019

Vào ngày 23/7/1980, nhà du hành vũ trụ Việt Nam Phạm Tuân và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Vichtor Vaxilievich Gorbatco đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ trên tàu Liên hợp 37.

Content1 (mobil)
content1
Trang 1 của 222 trang (2214 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2