0_4.jpg

Thanh kiếm mộ vua Càn Long với những ẩn đố bí mật

23-06-2016

Bốn người đầu tiên tiếp xúc với thanh Cửu long bảo kiếm trộm được từ mộ vua Càn Long đều không có kết cục tốt đẹp. Câu chuyện càng tô vẽ thêm những bí ẩn trong các lăng mộ vua chúa thời xưa.

Content1 (mobil)
Trang 58 của 60 trang (597 bài)Đầu<...5657585960>Cuối