[Top Best- Vietkings 2017] Top 100 Thương hiệu có Dịch vụ được sử dụng nhiều nhất trên thị trường Việt Nam: P.12- Thương hiệu Dịch vụ Bảo Hiểm : Bảo Minh

05-10-2017

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh – là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nằm trong Top của thị trường bảo hiểm Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tài chính, bảo hiểm.

Bảo hiểm Bảo Minh ra đời năm 1994. Năm 2004 Bảo Minh chuyển đổi từ một doanh nghiệp nhà nước thành Tổng công ty cổ phần và chính thức hoạt động kể từ ngày 01/10/2004 – đánh dấu một bước chuyển mình trong toàn ngành bảo hiểm Việt Nam; Bảo Minh đã thành công trong việc thực hiện mục tiêu kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh không ngừng được cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ và cung cách phục vụ khách hàng. Tổng công ty đã cơ cấu lại bộ máy các đơn vị trực thuộc, phòng ban theo hướng chức năng nhiệm vụ rõ ràng; gắn chặt việc quản lý kinh doanh với kinh doanh trực tiếp và việc quản lý nghiệp vụ được cấu trúc theo hướng chuyên môn hóa của từng nhóm nghiệp vụ bảo hiểm. Tổng công ty đã thực hiện thành công việc áp dụng phần mềm kế toán SAP vào toàn hệ thống Bảo Minh tạo bước đột phá mới trong công tác quản lý tài chính kế toán.

Tiền thân của công ty là Công ty bảo hiểm TP. Hồ Chí Minh thành lập và đi vào hoạt ��ộng từ năm 1994. Đến năm 2004, công ty được chuyển đổi thành công ty CP với tên giao dịch chính thức là Tổng công ty CP Bảo Minh. Trải qua hơn 18 năm thành lập và phát triển, đến nay Tổng công ty CP Bảo Minh đang hoạt đ��ng với mạng lưới rộng khắp toàn quốc gồm hơn 8.000 đại lý tại 59 công ty thành viên. Bảo Minh còn là nhà bảo hiểm đầu tiên của Việt Nam đã xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Bảo Minh còn được đánh giá là doanh nghiệp có chính sách kinh doanh hiệu quả với các chỉ tiêu tài chính cao và ổn định. Năm 2013, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản đã ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực không ngừng của tập thể CBNV và Đại lý trên toàn quốc, Bảo Minh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tổng doanh thu đạt 2.785 tỷ đồng (tăng trưởng 1,4% so với cùng kỳ). Tỷ lệ bồi thường thuộc phần trách nhiệm giữ lại là 45,1%/doanh thu (giảm 3,54% so với cùng kỳ). Lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ. Nhờ vậy, Bảo Minh vẫn giữ vững vị trí Top 3 trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Với 59 công ty thành viên, 22 ban chức năng thuộc trụ sở chính công ty,  550 phòng giao dịch, khai thác trải đều trên toàn quốc, gần 2000 CBNV và khoảng 4000 đại lý chuyên nghiệp. Bảo Minh luôn sẵn sàng đáp ứng một cách tốt nhất những yêu cầu bảo hiểm của Qúy Khách hàng theo tôn chỉ kinh doanh "Bảo Minh- Tận tình phục vụ".

Bảo Hiểm Bảo Minh: Các nhóm nghiệp vụ bảo hiểm chính của Bảo Minh. Bảo Minh hiện cung cấp cho thị trường hơn 100 sản phẩm thuộc 8 nhóm bảo hiểm các loại, áp dụng cho mọi đối tượng bảo hiểm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các cá nhân và tổ chức. Các nhóm bảo hiểm của Bảo Minh gồm : Bảo hiểm tài sản, con người, xe cơ giới, trách nhiệm, hàng hóa VC, nông nghiệp, hàng không, hàng hải… và các nhóm bảo hiểm khác…


Huy Duc - (Tổng hợp)- bestplus.vn- Hình ảnh:Nguồn Internet


 

Content1 (mobil)
content1
Content2 (mobil)
content2