0_Hanoi-Paragon-Resort-don-nhan-3-Ky-luc-Viet-Nam-pa.png

Hanoi Paragon Resort đón nhận 3 Kỷ lục Việt Nam

05-03-2019

Ngày 03/3/2019, Hanoi Paragon Resort thuộc Công ty Cổ phần Miền đất Vua chính thức được Hội Kỷ lục gia Việt Nam – Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập 3 Kỷ lục: Khu du lịch có nhiều nhà sàn nhất, Vườn hoa hồng lớn nhất và Mô hình chú heo bằng hoa hồng lớn nhất.

Content1 (mobil)
content1
Trang 1 của 116 trang (1156 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2