0_AA.jpg

Bệnh viện Nhân dân 115 xác lập 3 Kỷ lục Châu Á

29-05-2020

Sáng ngày 28/5/2020, 3 Kỷ lục Châu Á chính thức được Lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam với sự ủy quyền của Tổ chức Kỷ lục Châu Á trao tặng đến tập thể Bệnh viện Nhân dân 115 và Thạc sĩ, BSCKII Chu Tấn Sĩ – Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115.

Content1 (mobil)
content1
Trang 1 của 121 trang (1206 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2