[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập của tập đoàn năng lượng Trung Quốc – China Energy Engineering Corporation (29/9/2011 - 29/9/2021)

29-09-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) China Energy Engineering Corp Ltd. tham gia vào việc lập kế hoạch và tư vấn dự án xây dựng, khảo sát và thiết kế, xây dựng và ký hợp đồng, sản xuất thiết bị và hoạt động đầu tư.

 

China Energy Engineering Corporation hay Energy China, là một tập đoàn năng lượng quốc doanh của Trung Quốc, có trụ sở chính tại quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh. Tập đoàn được thành lập vào ngày 29 tháng 9 năm 2011, với sự chấp thuận của Quốc vụ viện Trung Quốc. Tập đoàn chịu sự giám sát trực tiếp của Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước (SASAC)

 

 

Các công ty tập đoàn lớn của nó bao gồm tổng công ty Tập đoàn Gezhouba Trung Quốc (CGGC), tổng công ty Tập đoàn Tư vấn Kỹ thuật Điện Trung Quốc (CPECC), viện Quy hoạch & Kỹ thuật Điện (EPPEI), công ty TNHH Thiết bị Năng lượng Trung Quốc, phòng Kỹ thuật (14 thiết kế & các viện khảo sát ở 14 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và khu tự trị), và sở Xây dựng (22 doanh nghiệp xây dựng ở 15 tỉnh, thành phố và khu tự trị).

 

 

China Energy Engineering Corp Ltd. tham gia vào việc lập kế hoạch và tư vấn dự án xây dựng, khảo sát và thiết kế, xây dựng và ký hợp đồng, sản xuất thiết bị và hoạt động đầu tư. China Energy Engineering Corp hoạt động thông qua các mảng sau: Dịch vụ khảo sát, thiết kế và tư vấn; hợp đồng xây dựng cơ sở hạ tầng; cung cấp các dịch vụ Khác; bán tài sản; và bán hàng hóa.

 

 

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org), Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

 

Content1 (mobil)