0_3a718aa9bde14216a2279701a63951bf.jpg

TOP 100 kỷ lục bất biến Việt Nam (P.20): Duyệt Thị Đường (Thừa Thiên - Huế) - Nhà hát quốc gia đầu tiên của Việt Nam

21-07-2022

(kyluc - Top) - Duyệt Thị Đường là nhà hát cung đình nằm trong Tử Cấm thành (Hoàng thành, Kinh thành Huế). Đây là nhà hát dành cho vua triều Nguyễn cùng hoàng gia, các quan đại thần cùng quan khách, sứ thần. Các chương trình biểu diễn ở Duyệt Thị Đường là ca múa nhạc và chủ yếu là các vở tuồng cung đình (hát bội), thường tổ chức vào các dịp lễ hay đón tiếp sứ thần ngoại giao. Duyệt Thị Đường được coi là nhà hát cổ nhất Việt Nam.

Content1 (mobil)