0_aboutus-01-11d3d1b.png

Đề cử 100 Dịch vụ Best Việt Nam [P1] Futa Bus Lines: Đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách đường bộ hàng đầu Việt Nam

15-02-2022

(Bestplus.vn) - FutaBuslines là một trong hai đơn vị trực thuộc Tập đoàn Phương Trang với tên gọi đầy đủ là Công ty CP xe khách Phương Trang - đơn vị được Bestplus đề cử là đơn vị hàng đầu về dịch vụ vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh tại Việt Nam.

Content1 (mobil)