0_vienkyluc-vn_-THE-FIRST-OF-VIETNAM-VIETKINGS-P2.jpg

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] P22: "Sài Gòn - Mỹ Tho" Tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam

10-04-2019

Ra đời năm 1881, tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho đã thay đổi tư duy giao thông của người Việt lúc đó chỉ với hai phương tiện là ngựa và ghe thuyền.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (17 bài)12>Cuối