0_b8df2d7d237d40a08be42b83b97e5902.png

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 26 năm ngày thành lập Trung Nguyên Legend (16/06/1996- 16/06/2022).

16-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Trung Nguyên Legend được thành lập ngày 16/6/1996, là một trong những thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam, hiện đang có mặt tại hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Content1 (mobil)