0_23cb1f56061bef45b60a.jpg

Làng nghề bánh tráng 500 năm tuổi vào vụ Tết

11-01-2023

Đã bắt đầu những chuyến xe chở đầy bánh tráng đặc sản của làng cổ Túy Loan, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tỏa đi nhiều nơi trên thành phố và theo du khách đi về nhiều vùng miền. Cận Tết, nhịp thở của làng nghề truyền thống bánh tráng Túy Loan sôi động hơn ngày thường, đây cũng là thời vụ hàng chục hộ dân nơi đây làm việc hết công suất, để kịp giao bánh cho khách hàng.

Content1 (mobil)