0_2c04a821826c6b32327d.jpg

Những kiến trúc thử thách trí tưởng tượng tại Dubai

03-12-2022

Trải qua nhiều thập kỷ của quy hoạch và xây dựng, Dubai trở thành một đô thị hiện đại với những công trình có tính biểu tượng và mang dấu ấn kiến trúc đặc biệt.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 161 trang (1605 bài)12345...>Cuối