0_yi.jpg

Albarracín (Tây Ban Nha) : Thị trấn với những ngôi nhà thạch cao màu hồng

10-11-2020

Albarracín là một nơi độc đáo. Đi dạo trong thị trấn, tản bộ dọc theo bức tường thành, và bước vào các di tích của nó giống như du hành đến thời Trung cổ.

Content1 (mobil)
Trang 5 của 159 trang (1590 bài)Đầu<12345...>Cuối