Nghề làm nước mắm Phú Quốc đón nhận Bằng Di sản phi vật thể quốc gia

19-12-2022

Sau nhiều năm nỗ lực, nước mắm Phú Quốc đã là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được bảo hộ xuất xứ hàng hóa - chỉ dẫn địa lý tại 28 nước liên minh châu Âu.

 

Sáng 16/12, tại TP Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian nghề làm nước mắm ở Phú Quốc của Bộ trưởng Bộ Văn hóa TTDL.

Sau khi được thành lập vào năm 2000, Hội sản xuất nước mắm Phú Quốc đã chủ động đề xuất xây dựng và đăng ký xuất xứ hàng hóa – chỉ dẫn địa lý. Đến tháng 6/2021 nước mắm được bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hóa – chỉ dẫn địa lý: “Phú Quốc” cho nước mắm sản xuất tại Phú Quốc.

Đến năm 2012, sau nhiều năm nỗ lực, nước mắm Phú Quốc đã là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được bảo hộ xuất xứ hàng hóa – chỉ dẫn địa lý tại 28 nước liên minh châu Âu. Năm 2017 được nhà nước công nhận nghề và làng nghề truyền thống sản xuất nước mắm. Đến tháng 5/2021 được Bộ VHTT và du lịch chứng nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống thi thức dân gian “Nghề làm nước mắm Phú Quốc”.

 

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đại diện trao Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề làm nước mắm Phú Quốc cho Hội nước nắm Phú Quốc.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đại diện trao Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề làm nước mắm Phú Quốc cho Hội nước nắm Phú Quốc.

 

Nghề làm nước mắm ở Phú Quốc đã được hình thành hơn 200 năm nay. Phú Quốc hiện có hơn 7.000 thùng gỗ chượp cá, mỗi thùng có sức chứa từ 12-15 tấn cá. Hằng năm Phú Quốc sản xuất từ 20-30 triệu lít nước mắm tính từ 25 độ đạm trở lên. Ông Đặng Thành Tài, Giám đốc công ty TNHH Hưng Thành, Phó chủ tịch Hội nước mắm Phú Quốc vui mừng cho biết, sự kiện đánh dấu bước phát triển văn hóa ẩm thực bản sắc của dân tộc Việt Nam.

“Đây là thành quả của một quá trình từ lâu đời, từ các đời cha ông để lại, thế hệ bây giờ tiếp tục phát huy đạt được như ngày hôm nay. Riêng đối với hiệp hội, sự kiện này đánh dấu bước phát triển, từ đó khẳng định vị thế của nước mắm Phú Quốc trên thị trường, có tiếng nói mạnh hơn để phát triển thêm nghề nước mắm truyền thống tại Phú Quốc”, ông Tài cho biết.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng, đan xen trong quá trình hình thành và phát triển, công tác bảo tồn phát huy truyền thống nghề làm nước mắm Phú Quốc luôn được quan tâm thực hiện, nhất là công tác bảo vệ và phát triển thương hiệu dựa trên nền tảng bảo vệ chất lượng sản phẩm nước mắm đặc trưng Phú Quốc.

“Nghề làm nước mắm Phú Quốc được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự kiện vô cùng quan trọng, không chỉ đối với những người làm nghề sản xuất nước mắm Phú Quốc, mà còn có giá trị thúc đẩy hoàn thiện yêu cầu quản lý nhà nước đối với những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc thù, đặc trưng của Kiên Giang, góp phần đảm bảo chất lượng, phát triển thương hiện, khả năng gia nhập thị trường trong và ngoài nước của các sản phẩm đặc trưng của địa phương”, ông Trung khẳng định.

Tại buổi lễ, 5 tập thể 5 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, vì có những đóng góp trong việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể nghề làm nước mắm Phú Quốc.

Ngay sau lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, UBND tỉnh tổ chức hội thảo phát triển bền vững nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc./.


Theo Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL


 

Content1 (mobil)