Top 10 xe hơi Mỹ đắt nhất trong lịch sử

08-02-2023

Tạp chí Hot Cars vừa liệt kê ra 10 xe hơi Mỹ đắt nhất từng được bán đấu giá từ trước đến nay. Đứng đầu là Duesenberg SSJ 1935 với giá 22 triệu USD.

 

1. Duesenberg SSJ 1935 (giá: 22 triệu USD).

1. Duesenberg SSJ 1935 (giá: 22 triệu USD).

 

2. Shelby 260 Cobra Roadster 1962 (giá: 13,75 triệu USD).

2. Shelby 260 Cobra Roadster 1962 (giá: 13,75 triệu USD).

 

3. Ford GT40 Gulf/Mirage 1968 (giá: 11 triệu USD).

3. Ford GT40 Gulf/Mirage 1968 (giá: 11 triệu USD).

 

4. Duesenberg Model J Coupe (trục cơ sở dài) 1931 (giá: 10,34 triệu USD).

4. Duesenberg Model J Coupe (trục cơ sở dài) 1931 (giá: 10,34 triệu USD).

 

5. Ford GT40 Mk II 1966 (giá: 9,795 triệu USD).

5. Ford GT40 Mk II 1966 (giá: 9,795 triệu USD).

 

6. Ford GT40 Roadster Prototype 1965 (giá: 7,65 triệu USD).

6. Ford GT40 Roadster Prototype 1965 (giá: 7,65 triệu USD).

 

7. Shelby Daytona Cobra Coupe 1965 (giá: 7,25 triệu USD).

7. Shelby Daytona Cobra Coupe 1965 (giá: 7,25 triệu USD).

 

8. Ford GT40 Prototype 1964 (giá: 7 triệu USD).

8. Ford GT40 Prototype 1964 (giá: 7 triệu USD).

 

9. Shelby 427 Cobra Roadster 1965 (giá: 5,94 triệu USD).

9. Shelby 427 Cobra Roadster 1965 (giá: 5,94 triệu USD).

 

10. Shelby Cobra 427 Super Snake 1966 (giá: 5,5 triệu USD).

10. Shelby Cobra 427 Super Snake 1966 (giá: 5,5 triệu USD).


Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-doanh-va-tieu-dung/top-10-xe-hoi-my-dat-nhat-trong-lich-su/20230208023721284


 

Content1 (mobil)