0_3b093778fb35126b4b24.jpg

Mitsubishi Power ra mắt trung tâm năng lượng hydro đầu tiên trên thế giới

29-09-2023

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) công bố, Mitsubishi Power vừa ra mắt Trung tâm năng lượng hydro đầu tiên trên thế giới, bắt đầu đi vào hoạt động toàn diện, hướng đến mục tiêu trung hòa carbon.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 234 trang (2335 bài)12345...>Cuối